ročník
2018

2. ročník na biologickou léčbu Míši Grimové

Na sbírkovém účtu se sešlo více než milion korun, jenž umožnili Míše absolvovat všechny potřebné cykly biologické léčby. Všem co stáli s námi po boku Míše patří srdečné poděkování. DÍKY, DÍKY, DÍKY!!!

Přejeme Míše hodně štěstí a energie do života.

21.4.2018 POBĚŽÍME NA PODPORU BIOLOGICKÉ LÉČBY MÍŠI GRIMOVÉ Dnes je to Míša, ale může to být opravdu kdokoliv z nás… Jakou cenu má lidský život? Právo na něj jsme získali v okamžiku narození a rozhodovat o něm přeci nemůže úředník zdravotní pojišťovny nebo paragraf v zákoně. Souhlasíte? Pak…

Poběž s námi a pojď to změnit! Má to smysl!
Míše je 28 let a má 4letého syna Péťu. Popravdě, život se s Míšou vůbec nemazlil. První vážnou diagnózu si Míša vyslechla v roce 2007, kdy jí byla diagnostikována roztroušená skleróza. Kvůli těžšímu průběhu jí lékaři nasadili biologickou léčbu, která pomohla a její stav se dočasně stabilizoval.
V roce 2014 však začala Míša pociťovat bolesti pod pravými žebry. Podstoupila sonografické vyšetření, při kterém lékaři našli ložisko o velikosti 2 cm, diagnóza zněla hemangiom (nezhoubný nádor). Bolesti se však zhoršovaly a Míša si nakonec sama od sebe vyhledala jiné zdravotnické zařízení, kde podstupovala kontrolní CT každé 3 měsíce, a to až do roku 2016. V květnu 2016 proběhla biopsie se závěrem – rakovina hladkého svalu. Následovala operace s nejistým koncem a potom ozařování. Zdálo se, že vše je na dobré cestě. Jenže v roce 2017 přišla další rána – rakovina se v těle Míši rozšířila dál, metastázovala do plic a jater.
Lékařka Míše doporučila biologickou léčbu, která je šetrnější a s lepšími výsledky. Bohužel tuto léčbu jí neschválila její zdravotní pojišťovna. Místo toho, aby si Míša šetřila síly na léčbu samotnou, musela se zabývat odvoláním. Jenomže i po odvolání, pojišťovna léčbu opětovně zamítla. V odůvodnění stálo, že jsou i jiné varianty – tzv. paliativní chemoterapie. Ta však nemoc neléčí, jen pozastaví a pacient můžete dožít. Biologickou léčbu by pojišťovna mohla schválit, ale to jen tehdy, když nebudou jiné možnosti. Jeden cyklus (2 dávky) biologické léčby stojí 150 tisíc korun. Potřeba je nejméně 8 cyklů. A to se zdá pojišťovně asi příliš moc. Jakou cenu má tedy lidský život pro zdravotní pojišťovnu?

Míša se nevzdává a bojuje. Její čas však běží velmi rychle, a proto potřebuje pomoc
nás všech. Přidej se! Děkujeme.

Sbírka:

Kompletně celá částka startovného i finanční dary od sponzorů jdou na účet sbírky.

Číslo transparentního účtu:
Veškeré organizační náklady spojené s během hradí generální sponzor Lear Corporation s. r. o., a co víc, vybrané startovné znásobí firma Lear Corporation až do výše 50 000 Kč.