21.4.2018 poběžíme na podporu biologické léčby  Míši Grimové

Dnes je to Míša, ale může to být opravdu kdokoliv z nás… Jakou cenu má lidský
život? Právo na něj jsme získali v okamžiku narození a rozhodovat o něm přeci
nemůže úředník zdravotní pojišťovny nebo paragraf v zákoně. Souhlasíte? Pak…

Poběž s námi a pojď to změnit!  Má to smysl!

Míše je 28 let a má 4letého syna Péťu. Popravdě, život se s Míšou vůbec nemazlil. První vážnou diagnózu si Míša vyslechla v roce 2007, kdy jí byla diagnostikována roztroušená skleróza. Kvůli těžšímu průběhu jí lékaři nasadili biologickou léčbu, která pomohla a její stav se dočasně stabilizoval.
V roce 2014 však začala Míša pociťovat bolesti pod pravými žebry. Podstoupila sonografické vyšetření, při kterém lékaři našli ložisko o velikosti 2 cm, diagnóza zněla hemangiom (nezhoubný nádor). Bolesti se však zhoršovaly a Míša si nakonec sama od sebe vyhledala jiné zdravotnické zařízení, kde podstupovala kontrolní CT každé 3 měsíce, a to až do roku 2016. V květnu 2016 proběhla biopsie se závěrem – rakovina hladkého svalu. Následovala operace s nejistým koncem a potom ozařování. Zdálo se, že vše je na dobré cestě. Jenže v roce 2017 přišla další rána – rakovina se v těle Míši rozšířila dál, metastázovala do plic a jater.
Lékařka Míše doporučila biologickou léčbu, která je šetrnější a s lepšími výsledky. Bohužel tuto léčbu jí neschválila její zdravotní pojišťovna. Místo toho, aby si Míša šetřila síly na léčbu samotnou, musela se zabývat odvoláním. Jenomže i po odvolání, pojišťovna léčbu opětovně zamítla. V odůvodnění stálo, že jsou i jiné varianty – tzv. paliativní chemoterapie. Ta však nemoc neléčí, jen pozastaví a pacient můžete dožít. Biologickou léčbu by pojišťovna mohla schválit, ale to jen tehdy, když nebudou jiné možnosti. Jeden cyklus (2 dávky) biologické léčby stojí 150 tisíc korun. Potřeba je nejméně 8 cyklů. A to se zdá pojišťovně asi příliš moc. Jakou cenu má tedy lidský život pro zdravotní pojišťovnu?

Míša se nevzdává a bojuje. Její čas však běží velmi rychle, a proto potřebuje pomoc
nás všech. Přidej se! Děkujeme.

Kompletně celá částka startovného i finanční dary od sponzorů jdou na
účet sbírky.

 Číslo transparentního účtu:115-5720710257/0100

Veškeré organizační náklady spojené s během hradí generální sponzor Lear Corporation s. r. o., a co víc, vybrané startovné znásobí firma Lear Corporation až do výše 50 000 Kč.

Další odkazy:

https://www.facebook.com/behamapomaham/

https://www.facebook.com/Podpora-biologicke-l%C3%A9%C4%8Dby-pro-M%C3%AD%C5%A1u-1931242263807342/?hc_ref=ARQ6sRVD_dAT4aaYGW1lEAUR2ByTUUM25_rJNitYt2shVcFZt69iVWKeTcQSqyWt4y8

https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/ma-roztrousenou-sklerozu-a-rakovinu-pojistovna-matce-platit-lecbu-odmita-20171113.html

https://www.barrandov.tv/video/111689-nase-zpravy-12-11-2017

http://prima.iprima.cz/porady/ocima-josefa-klimy/48-epizoda-1

https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/lysovicti-odsouhlasili-sbirkuna-lecbu-zeny-take-ji-prispeji-20171202.html