ROČNÍK 2018 PATŘIL PODPOŘE SBÍRKY NA BIOLOGICKOU LÉČBU MÍŠI GRIMOVÉ

Na sbírkovém účtu se sešlo více než milion korun, jenž umožnili Míše absolvovat všechny potřebné cykly biologické léčby. Všem co stáli s námi po boku Míše patří srdečné poděkování. DÍKY, DÍKY, DÍKY!!!

Přejeme Míše hodně štěstí a energie do života.

—————————————————————————————————————–

21.4.2018 poběžíme na podporu biologické léčby  Míši Grimové

Dnes je to Míša, ale může to být opravdu kdokoliv z nás… Jakou cenu má lidský
život? Právo na něj jsme získali v okamžiku narození a rozhodovat o něm přeci
nemůže úředník zdravotní pojišťovny nebo paragraf v zákoně. Souhlasíte? Pak…

Poběž s námi a pojď to změnit!  Má to smysl!

Míše je 28 let a má 4letého syna Péťu. Popravdě, život se s Míšou vůbec nemazlil. První vážnou diagnózu si Míša vyslechla v roce 2007, kdy jí byla diagnostikována roztroušená skleróza. Kvůli těžšímu průběhu jí lékaři nasadili biologickou léčbu, která pomohla a její stav se dočasně stabilizoval.
V roce 2014 však začala Míša pociťovat bolesti pod pravými žebry. Podstoupila sonografické vyšetření, při kterém lékaři našli ložisko o velikosti 2 cm, diagnóza zněla hemangiom (nezhoubný nádor). Bolesti se však zhoršovaly a Míša si nakonec sama od sebe vyhledala jiné zdravotnické zařízení, kde podstupovala kontrolní CT každé 3 měsíce, a to až do roku 2016. V květnu 2016 proběhla biopsie se závěrem – rakovina hladkého svalu. Následovala operace s nejistým koncem a potom ozařování. Zdálo se, že vše je na dobré cestě. Jenže v roce 2017 přišla další rána – rakovina se v těle Míši rozšířila dál, metastázovala do plic a jater.
Lékařka Míše doporučila biologickou léčbu, která je šetrnější a s lepšími výsledky. Bohužel tuto léčbu jí neschválila její zdravotní pojišťovna. Místo toho, aby si Míša šetřila síly na léčbu samotnou, musela se zabývat odvoláním. Jenomže i po odvolání, pojišťovna léčbu opětovně zamítla. V odůvodnění stálo, že jsou i jiné varianty – tzv. paliativní chemoterapie. Ta však nemoc neléčí, jen pozastaví a pacient můžete dožít. Biologickou léčbu by pojišťovna mohla schválit, ale to jen tehdy, když nebudou jiné možnosti. Jeden cyklus (2 dávky) biologické léčby stojí 150 tisíc korun. Potřeba je nejméně 8 cyklů. A to se zdá pojišťovně asi příliš moc. Jakou cenu má tedy lidský život pro zdravotní pojišťovnu?

Míša se nevzdává a bojuje. Její čas však běží velmi rychle, a proto potřebuje pomoc
nás všech. Přidej se! Děkujeme.

Kompletně celá částka startovného i finanční dary od sponzorů jdou na
účet sbírky.

 Číslo transparentního účtu:115-5720710257/0100

Veškeré organizační náklady spojené s během hradí generální sponzor Lear Corporation s. r. o., a co víc, vybrané startovné znásobí firma Lear Corporation až do výše 50 000 Kč.

Další odkazy:

https://www.facebook.com/behamapomaham/

https://www.facebook.com/Podpora-biologicke-l%C3%A9%C4%8Dby-pro-M%C3%AD%C5%A1u-1931242263807342/?hc_ref=ARQ6sRVD_dAT4aaYGW1lEAUR2ByTUUM25_rJNitYt2shVcFZt69iVWKeTcQSqyWt4y8

https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/ma-roztrousenou-sklerozu-a-rakovinu-pojistovna-matce-platit-lecbu-odmita-20171113.html

https://www.barrandov.tv/video/111689-nase-zpravy-12-11-2017

http://prima.iprima.cz/porady/ocima-josefa-klimy/48-epizoda-1

https://vyskovsky.denik.cz/zpravy_region/lysovicti-odsouhlasili-sbirkuna-lecbu-zeny-take-ji-prispeji-20171202.html